Kentsel Dönüşüm Mevzuatı

Kentsel Dönüşüm Mevzuatı

Türkiye’nin gerçeği olan deprem, ne yazık ki sıkça karşılaştığımız bir sorundur. Ülkemizin bu sorununa çözüm olması beklenen Kentsel Dönüşüm Mevzuatı , sağlıklı yaşam alanlarının nasıl olması gerektiği ve dönüşüm süreci için gerekli şart ve koşulların ne olduğuna dair devlet tarafından hazırlanan bir mevzuattır. Deprem sorununa yönelik tedbirlerin alınması en acil ülke gündemlerinden biridir. Depreme karşı alınacak en önemli tedbirin doğal afetlere karşı dayanıklı olmayan ve ekonomik ömürleri bitmiş ya da bitmeye yakın yapılar ile afet riskli alanların tespit edilmesidir. Bu tespitin ardından en önemli konu  Kentsel Dönüşüm Mevzuatı  kapsamında afet riskli yapı ve alanlar için gerekli önlemlerin alınmasıdır. 

Uzun vadede bizlerin hayatı için önemli sonuçları olan; can ve mal kaybını en aza indirme amacıyla yürürlüğe giren  kentsel dönüşüm kanunu devletimizin düzenlemeleri aracılığıyla uygulanmaya başlamıştır. Bu düzenlemelerin genel adına Kentsel Dönüşüm Mevzuatı denir. Bu düzenlemeler hem dönüşüm sürecinin kendisine hem de dönüşüm sürecini yaşayacak olan hak sahipleri ile firmalar için belirli şartlar belirlemektedir. Gelin hep beraber bu kentsel dönüşüm mevzuatı ne olduğuna bakalım. Bu arada şirketimiz deprem raporu, kentsel dönüşüm, bina güçlendirme ile kentsel dönüşüm danışmanlık  hizmetlerini sunmaktadır.

Kentsel Dönüşüm Mevzuatı

KENTSEL DÖNÜŞÜM MEVZUATI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ VE HİZMET ALMAK İÇİN…

Kentsel Dönüşüm Mevzuatı Nedir?

Kentsel Dönüşüm Yasası genel olarak; olası deprem riskine karşı dayanıksız, hasarlı, ekonomik ömrünü doldurmuş yapıların yeniden yapılması ile ilgili tüm uygulamaları düzenleyen kanundur. Ülkemizde depremlerin sonuçları ne yazık ki alınmayan önlemlerden dolayı ciddi can ve mal kayıpları ile ödenmektedir. Depremin kötü sonuçlarını ve izlerini hala silmeye çalışıyor, yaralarını sarmaya uğraşıyoruz. Bulunduğu coğrafi kuşaktan dolayı deprem, bizler için olağan alışılagelmiş bir durumdur.

Ancak yaşadığımız kayıplar ne yazık ki normalleştirilemeyecek kadar ağırdır. Yalnızca mal değil, can kaybına da yol açan durum aslında depremin kendisi değil depreme karşı alınan eksik önlemlerdir. Dayanıksız yapıların günümüzde hala bulunması ve buna ilave olarak hala bu yapıların hızlı bir şekilde deprem riskinin ortadan kaldırılmaması elzemdir. Bundan dolayıdır ki devlet kentsel dönüşüme önem vermekte ve bununla ilgili Kentsel Dönüşüm Yasası adı altında düzenlemeler yapmaktadır.

Kentsel Dönüşüm Mevzuatı

6306 sayılı kanun kapsamında değerlendirilen Kentsel Dönüşüm Mevzuatı, doğal afetlere karşı gerekli koşulları sağlamayan ve ekonomik ömürleri bitmiş ya da bitmeye yakın yapılar ile riskli alanların belirlenen şartlar içerisinde tespit edilerek sağlıklı, güvenli ve doğal afetlere karşı güvenli yaşam alanları inşa etmeyi amaçlar. Bu amacının yanı sıra Kentsel Dönüşüm Yasası içerisinde yalnızca eski riskli yapıların güvenli yapılara dönüşümünün sağlanmasının yanı sıra hak sahiplerinin mağdur olmamaları adına da düzenlemeler bulunmaktadır. 6306 Sayılı Kanun dahilinde:

  • Riskli yapılar ile bu yapıların tespiti,
  • Riskli yapıların yıktırılmasıyla ve yeniden inşası,
  • Dönüştürmeye tabii tutulacak taşınmazların değerinin tespiti,
  • Bina sahiplerine yapılacak anlaşmaya ve yapılacak yardımlara,
  • Yeniden yapılacak yapılar için kredi yardımları,
  • 6306 sayılı Kanun kapsamındaki diğer uygulamalara ilişkin hususları içermektedir.

Bu şekilde tanımlanan Kentsel Dönüşüm Mevzuatı Kanunu, 16 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe girmiş ve günümüze kadar uygulamadaki ihtiyaçlara göre güncellemeler yapılmıştır.