Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği

Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği

Kentsel dönüşüm denildiğinde aklımızda gelen en önemli konulardan bir tanesi Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği  nedir sorusudur. Dünyada 1950’lerden sonra oluşan sanayileşme yarışı ile birlikte ortaya çıkan kentleşme, ülkemizde de kendini göstermiştir. Ülkemizde bu kentleşme süreci kontrol edilemez göç ve nüfus artışıyla ne yazık ki çarpık kentleşmeye yol açmış ve bu durum kontrol edilemez hale gelmiştir. Geçmişten günümüze çarpık kentleşme ile ülkemizin coğrafyasından dolayı sık sık yaşadığı doğal olaylar afet olarak adlandırılmak durumunda kalınmıştır. Doğal afetlerden dolayı ortaya çıkan sonuçlar ne yazık ki yalnızca yaşayanlar için değil tanık olanlar açısından da üzücü olmaktadır.

Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği

Yaşanılan can ve mal kayıplarının asıl nedeni doğal afetler değil, çarpık ve hızlı kentleşmeyle kontrol altına alınamayan dayanıksız yapıların ortaya çıkması ve doğal afetler açısından riskli olan alanlardaki yapılaşmadır. Bu sebeple kentsel dönüşüm için düğmeye basılmış ve bu sürecin kontrol altında sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği ile Kentsel Dönüşüm Kanunu ortaya konulmuştur. Kentsel dönüşüm sürecine girecek her hak sahibi için korkulu bir rüya olan ve hukuksal dilinden dolayı anlaşılmayan Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği ne olduğunu bu yazımızda sizlere anlatmaya çalıştık.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNU VE YÖNETMELİĞİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ VE HİZMET ALMAK İÇİN…

Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği Nedir?

Kentsel dönüşüm ile ilgili uygulamalara sıkça haberlerde karşılaşıyoruz. Kentsel dönüşüm ile birlikte dolandırılarak mağdur edilen hak sahipleri de haber konularında sıkça bahsediliyor. Doğal afetlere karşı dayanıksız ve ekonomik ömrü tamamlanmış yapıların ve alanların tespiti ile başlayarak bu risk unsurlarının güçlendirilerek ve genelde de yeniden inşa edilerek sağlıklı gerekli şartları sağlayan yaşam alanları oluşturması amaçlanır. Ancak bu amaçların kötüye kullanılması ile mağduriyetlerin oluştuğu firmalar tarafından hak sahiplerine teslim edilmeyen haklarının varlığı maalesef ki gerçektir. Bundan dolayı devletimiz tarafından gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerin genel adı Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği olup gerek dönüşüm sürecinin içeriğini gerekse hak sahiplerinin haklarını detaylı bir şekilde açıklamaktadır. Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği dayandığı noktalar 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’dur. Bu kanununda:

  • Riskli yapılar ile riskli alan tespitinin yapılması ve belirlenmesi,
  • Riskli yapıların yıkımı,
  • Yapılacak planlamaya, dönüştürmeye tabii tutulacak taşınmazlar ile ilgili uygulamalar,
  • Hak sahiplerine yapılacak kredi ve kira yardımı desteleri,
  • Bina hak sahiplerinin hakları, sürecin güvenli bir şekilde sürdürülmesi ve hak sahibinin haklarını tam ve eksizsiz alması,
  • Yeniden yapılacak yapılar için 6306 sayılı Kanun kapsamındaki usul ve esasların belirlenmesidir.

Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği

Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği ile birlikte konu ile ilgili kentsel dönüşüm süreci ve hak sahiplerinin hakları ve devlet destekleri de yer verilmiştir. Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği, kentsel dönüşüm sürecinin sağlıklı işlemesini sağlama amacıyla düzenlenmiş olup hala eksiklikleri konusunda tartışmalar vardır. Ancak mağduriyetlerin giderilmesi ve sağlıklı yaşam alanı için yapılmış Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği varlığı bu sürece girecek insanlar için önemlidir. Kentsel dönüşüm kapsamında danışmanlık ve diğer tüm hizmetler için şirketimiz ile irtibata geçip uzmanlarımız ile görüşme sağlayabilirsiniz.