Bina Güçlendirme Teknikleri

Bina Güçlendirme Teknikleri

Bina güçlendirme teknikleri hakkında  nitelikli bilgi sahibi olan kişilerin sayısı oldukça azdır. Ülkemiz deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkeler arasında yer almaktadır. Bu sebepten ötürü de bina güçlendirme teknikleri hakkında daha çok bilgiye sahip olmalıdır. Ülkemizde çarpık kentleşme, derme çatma yapılar oldukça fazladır. Uzmanların da dile getirdiği bir konudur bu. Konuya hakim uzmanlar, riskli ve risk altındaki binaların, yapıların güçlendirilmesine adına çalışmalar yapılması gerektiğini söylemektedirler. Biz de sizler için bu yazımızda bina güçlendirme teknikleri, bina güçlendirmesinin yararlarına ve daha birçok farklı konuya değinip sizleri bilgilendirip, merak ettiğiniz konulara değineceğiz. Bunlara ek olarak şirketimiz uzman teknik kadrosu ile deprem testi, bina güçlendirme ve kentsel dönüşüm hizmetleri sunmaktadır.

Bina Güçlendirme Teknikleri Nasıl Yapılır?

Bina güçlendirme teknikleri deprem konusunda uzman, bina güçlendirme projesi ve inşaatı yapan firmalar tarafından uygulanmaktadır. Firmalar birçok teknik yöntemler kullanarak ev, iş yeri, apartman, hastane, okul, şirket gibi yapıları depreme ve olası afetlere karşı daha dayanıklı hale getirebilmek için bina güçlendirme teknikleri kullanarak yapıları dayanıklı hale getirmek için birçok teknik yöntem kullanırlar. Ancak güçlendirme çalışmaları yapmadan önce yapılması gereken, yerine getirilmesi gereken bazı prosedürler vardır. Öncelik olarak  güçlendirme çalışmalarını başlatmadan önce güçlendirilmesi düşünülen yapının, ilgili yönetmeliklere, projesine uygun olup olmadığı incelenerek, projeye uygunluğu denetlenir. Daha sonraki aşamada ise yapıdan beton numunesi alınarak binanın beton dayanımının incelemesi yapılır. Daha sonraki aşamada ise, betonarme taşıyıcı eleman donları röntgen ile tespit edilir.

Yapılan test ve analizler  sonucunda elde edilen sonuçlara göre, bina için en uygun güçlendirme teknikleri belirlenerek bina güçlendirme projesi hazırlanıp binanın güçlendirme uygulaması yapılır. Yapının güçlendirme aşamasında iki şeye dikkat etmek gerekir. Birinci etken deprem etkileridir.  Yapının depreme güvenli hale getirilmesinde bu etken çok  önemlidir. Deprem etkileri faktörü hep göz önünde bulundurulmalıdır. İkincisi ise, çevre koşullarıdır. Çevre koşulları iyi bir şekilde saptanmalıdır. Çevre koşullarına dikkat edildiği varsayarak güçlendirme yapılmalıdır. Ancak bir binayı, yapıyı daha güvenilir ve daha dayanıklı hale getirmek için çeşitli teknikler kullanmak, gerekli bilgi, deneyim, nitelik ve tecrübe gerekir. Bu niteliklere sahip kişiler bina güçlendirme teknikleri kullanarak yapı güçlendirme işlemini yaparak, binaları depreme ve olası afetlere karşı sağlam hale getirebilir.

Doğru ve güçlendirme tekniklerine uygun yapılmayan çalışmalar riskli yapıların riskini daha fazla arttırır ve böylelikle tehlikenin boyutu büyür.

BİNA GÜÇLENDİRME TEKNİKLERİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ VE HİZMET ALMAK İÇİN…

Bina güçlendirme teknikleri

Bina Güçlendirme Teknikleri Nelerdir?

Binanın güçlendirilmesi için öncelikle deprem konusunda uzman kişiler tarafından doğru güçlendirme tekniklerini içeren güçlendirme projesi hazırlanmış olması ve güçlendirme uygulamasının eksiksiz yapılması önemlidir. Uygulamayı yapacak şirket deprem konusunda uzman bir ekibe sahip, ekibinde inşaat mühendisi bulunan, güçlendirme inşaatı için yetki belgesi bulunan bir firma olmalıdır. Bina güçlendirme konusunda uzman Tektaş ile iletişime geçebilirsiniz. Güçlendirme tekniklerinden bazılar aşağıda verilmiştir.

1.) Karbon fiber güçlendirme uygulaması; kumaşa benzer lifli karbon yapı epoksi ile güçlendirme yapılacak betonarme taşıyıcı elemana uygulanır; böylece yapı elemanın taşıma kapasitesi arttırılmış olur.

2.) Taşıyıcı kolon ve kiriş daha dayanıklı malzeme ile mantolanması.

3.) Betonarme kolonlarda betonarme manto yapılması.

4.) Betonarme kolonlarda çelik manto yapılması.

5.) Binaya etki eden Deprem Yüklerinin taşınması için binaya Betonarme Perde ilavesi yapılması.

6.) Betonda oluşan çatlakların epoksi enjeksiyonu ile doldurulması.

7.) Bina mevcut temelinin Radye Temele dönüştürülmesi.

Binaların, iş yerlerinin, apartmanların, hastanelerin, okulların vb. yapıların nitelik özellikleri göz önünde bulundurularak kullanılan temel yapı güçlendirme teknikleri yukarıda verildiği gibidir.