Kentsel Dönüşüm Alanı

Kentsel Dönüşüm Alanı

Kentsel dönüşüm alanı, ülkece önemle yaklaşmamız gereken hususlardan biridir. Gerekli yaşam koşulları açısından deprem riskli, ekonomik ömrünü tamamlamış veya tamamlamaya yakın, doğal afetler sonucunda zarara yol açabilecek riskli binalar topluluğunun bulunduğu alana kentsel dönüşüm alanı denir. Bu alanlar deprem risk taşıyan projesiz, denetimsiz, kaçak olarak yapılmış bir çok binanın bulunduğu alanlar olabileceği gibi sel, heyelan riskinin olduğu alanlarda olabilirler.

Bu durumun sosyal yaşam içerisinde anlaşılabilir bir yanı bulunmakta ve kentlerin içerisinde gerek yeterli ekonomik ve sosyal gelişmenin olmadığı, maddi koşulların yetersizliğinden doğal afetlere karşı yeterli dayanıklılığa sahip olmadan inşa edilen yapıların varlığı yalnızca kendisi için değil çevresi içerisinde önemli tehlike arz etmektedir. Tam da bu sebeptendir ki kentler içerisinde bu ve benzeri yapıların bulunduğu alanlar kentsel dönüşüm kanunu kapsamında riskli alan ilanı yapılarak kentsel dönüşümü gerçekleştirilebilir. Bakanlık tarafından onaylanmış ve yetkilendirilmiş firmamız bu alanda sizlere hizmet vermektedir. Şirketimiz kentsel dönüşüm alanı oluşturma; bina güçlendirme ve kentsel dönüşüm hizmetleri sunmaktadır.

Kentsel Dönüşüm Alanı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ VE HİZMET ALMAK İÇİN…

Nereye Kentsel Dönüşüm Alanı Denir?

Kent içerisinde bulunan birçok kaçak, denetimsiz, deprem riskli binanı bulunduğu alanın kentsel dönüşüm alanı ilanı maliyetli olduğu kadar resmi süreçleri de daha uzun olmaktadır. Bunun yanında bu süreçler çevresel faktörler sebebiyle daha dikkatli yürütülmeleri gerekmektedir. Afet riski taşıyan ve dayanıksız yapıları içine alan, kentsel dönüşüm alanlarının ivedilikle tespit edilmesi ve risk oluşturan bu bölgenin dikkatlice dönüşüme girmesi gerekmektedir. Bütün bunlarla birlikte fark edilen önemli hususlardan biri de kentler içerisinde var olan ya da tespit edilen kentsel dönüşüm alanlarının genellikle sosyoekonomik açıdan gelişmenin az olduğu bölgelerde yoğunlaştığı fark edilmektedir.  Bu bölgelerde görülen gecekondulaşmanın yoğunluğu yalnızca bu bölgedeki bireyler için değil çevresindeki yapılar ve bireyler için de tehlike arz etmektedir.

Kentsel dönüşüm alanı uygulamaları ile var olan deprem riskli, kaçak binaların dönüşümün gerçekleştirilmesinin yanı sıra kent içinde kaçak yapılaşmanın da önüne geçilmesi de amaçlanmaktadır. Bu sayede kaçak yapılaşmanın önüne geçilerek daha sağlıklı kentler yaratmak istenmektedir. Kentsel dönüşüm ile birlikte yenilenen yapılar hem bulundukları kent için hem de konutların sahipleri için gerek bireysel güvenlikleri adına gerekse sosyal yaşamları adına önemli katkıları olmaktadır. Deprem için gerekli güvenliğin sağlaması adına hizmet veren firma olarak sizlere bu süreçte yardımcı olmaktayız.

Kentsel Dönüşüm Alanı

Kentsel Dönüşüm Alanı Danışmanlığı

Bu sürecin başlatılması ve takibi için yeterli deneyime sahip olunması gerekmektedir. Gerek kentsel dönüşüm alanı tespiti gerekse bu sürecin dikkat ve ivedilikle sürdürerek takip edilmesi konusunda deneyimleriyle sizleri memnun edecek olan firmamıza danışmak adına iletişime geçebilirsiniz. Bu süreç içerisinde Bakanlık tarafından istenilen onay ve şartları karşılayacak olan firmamızın bünyesindeki müteahhit ve uzman ekibimizle beraber kentsel dönüşüm sürecinin en başından beri yanınızda bulunuyoruz.

Kentsel dönüşüm alanı tespiti için uzman ekibimiz tarafından danışmanlık hizmeti de sunmaktayız. Bu alan için gerekli tecrübelerimiz ile sizlere güvenilir bilgiler aktarırken en doğru yolları sunmaktan çekinmiyoruz. Kentsel dönüşüm süreci içerisinde yer alan kentsel dönüşüm alanlarının tespiti için aşama aşama yol haritası çizilerek en ufak detaylarıyla birlikte projeyi sizler için oluşturuyor, bir bütün haline getirerek size sunuyoruz. Firma olarak en büyük hedefimiz sağlıklı yapılar oluşturmak olsa da bunun yanında güven veren müşteri memnuniyetini de göz ardı etmiyoruz.