Müteahhitlik

Müteahhitlik

Kentsel dönüşüm sürecinde en çok dikkat edilmesi gereken konulardan biri de müteahhitlik konusudur. Bir inşaatın tüm yapım sürecini koordine eden müteahhit, kentsel dönüşüm sürecinin de temel yapı taşıdır. Günümüzde en çok sorun yaşanan konulardan biri olan müteahhitlik konusu deneyim ve bilginin yanında güven verici de olmalıdır. Bu konuda yaşanan en önemli sorun kentsel dönüşüm sürecinde müteahhitlerin hak sahipleri ile yaşadıkları uyuşmazlıklardır. Uzmanlar müteahhitlik konusunda mağdur olunmamasını için uyarılarda bulunmaktadır.

Bu konuda dikkat edilmesi gereken husus anlaşma sağlanan müteahhittin gerekli vasıflara sahip olmasıdır. En basit tabiri ile yapılacak proje sürecinde proje için gerekli finansman ve vasıflara sahip kadroyu, doğru malzemeleri ortaya koyma becerisine sahip olmasının yanı sıra müteahhittin ekip ile birlikte ekipmanı ve iş sürecinin planlanması ve organizasyonunu da yönetme becerisine sahip olması gerekir. Ayrıca bu hususta önemli olan yasal nokta müteahhit olan kişi de T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Müteahhitlik Belgesi’nin bulunmasıdır. Firmamız, bakanlık tarafından kentsel dönüşüm ya da bina güçlendirme için yetkilendirilmiş ve Müteahhitlik Belgesine sahiptir.

MÜTEAHHİTLİK HAKKINDA DETAYLI BİLGİ VE HİZMET ALMAK İÇİN…

Müteahhitlik

Kentsel Dönüşüm Sürecinde Müteahhitlik

Özellikle de kentsel dönüşüm süreci içerisinde, hak sahiplerinin müteahhit ile ilgili finansman yeterliliği, yeterli ekip, ekipman,  kadroyu, doğru malzeme kullanımı, iş sürecinin planlanması ve organizasyonunu da yönetme becerisine sahip olup olmadığı gibi hususların ciddi bir şekilde araştırılmış olması gerekmektedir. Bu hususlara dikkat etmek yerine verilen en yüksek teklifi tercih edilmesi ilerde geri dönülmez problemlere neden olabilmekte ve hak sahipleri için birçok mağduriyetin oluştuğunu görmekteyiz. Bu mağduriyetlerin giderilmesi için hukuk yoluna başvurulması halinde de süreçler tahmin edilenden çok daha uzamaktadır. Tüm bu sorunları yaşamamak adına kentsel dönüşüm sürecinde bu hususta dikkat edilmesi gereken noktalar vardır.

Müteahhitlik Konusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Daha önceden bahsedilen yetkinlikler ve belgelerin yanı sıra anlaşılacak müteahhittin bu süreci her yönü ile karşılayabilecek deneyim ve maddi gücünün bulunup bulunmadığı göz önüne alınmalıdır. Bunun yanında bakanlık tarafından 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanununda ve Müteahhitler ile ilgili Yönetmelikte yapılan düzenlemelerde bu konu detaylıca ele alınmıştır. Bu kanuni düzenlemeler ile inşaatı yapacak kişi için asgari iş tecrübesi, teknik donanım ve mali durumu yeterliliği sağlaması gerekmektedir. Aksi halde bu şirketin inşaat yapması, ruhsat alması mümkün değildir. Diğer önemli konu bina inşaatına başlamadan önce bina için tamamlama sigortasının müteahhit tarafından yaptırılması gerekmekte ve bu konuda yine bakanlık tarafından belirlenecek diğer koşulları da sağlaması önem arz etmektedir.

Müteahhitlik

Bu gibi belirlemelerin ışığında kentsel dönüşüm sürecinde müteahhitlik konusu fazlasıyla önem arz etmektedir. Firmamızın bünyesinde uzman teknik kadrosu ile  kentsel dönüşüm süreci içerisinde ruhsat alma ve projelendirme gibi resmi süreçlerin hepsini yerine getirebilecek niteliktedirler. Bu hususta en az sizler kadar titiz davranarak bu süreci sizin için kolaylaştırarak, sıkıntılardan uzak tutacak şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tüm detaylar için bizimler iletişime geçebilir uzmanlarımız ile görüşebilirsiniz.