Deprem Performans Analizi

Deprem Performans Analizi

Her türlü yapının, olabilecek bir depreme karşı ne ölçüde dayanıklı olduğunu ölçmeye yarayan sisteme deprem performans analizi adı verilir. Son zamanlarda ülkemizde yaşanan şiddetli depremler nedeniyle can ve mal kayıplarında azımsanamayacak derecede artış olduğunu hep birlikte görmekteyiz. Türkiye’miz, bulunduğu coğrafyaya bağlı olarak bünyesinde aktif fay hatları barındırır. Bu sebeple önemli deprem bölgelerinden birisidir. Hal böyle olunca da başta yetkili kurumlar olmak üzere tüm vatandaşların yaşanan bu acıları en aza indirmek amacıyla bazı önlemler alması ihtiyacı doğmuştur. Bu önlemlerin başında da deprem performans analizi gelmektedir. Bu sayede içinde bulunduğunuz binanın depreme dayanıklı olup olmadığını analiz ederek ve gerekli önlemleri alarak sevdiklerinizle güvenli bir ortamda rahatça yaşamınıza devam edebilirsiniz.

deprem performans analizi

Deprem Performans Analizi Neden Gereklidir?

İnsan sağlığı her zaman önce gelir. Dolayısıyla can güvenliği için herkesin yaşadığı ve çalıştığı binalar için deprem testi işlemlerini yaptırmak önemlidir. Hele ki Türkiye gibi deprem kuşağı bölgesinde bulunan bir ülkede yaşayanlar için deprem performans analizi yaptırmak kaçınılmaz hale gelmiştir. Doğal afetlerin ne zaman geleceğini önceden tahmin etmek zordur. Deprem felaketi de öngörülemeyen ani bir doğal afet olduğu için can ve mal kaybına neden olur. Ertelemeden bir an önce önlem almak son derece önemlidir.

DEPREM PERFORMANS ANALİZİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ VE HİZMET ALMAK İÇİN…

Deprem Performans Analizi Nasıl Yapılır?

Binada bir hak sahibinin başvuru üzerine bilgi amaçlı deprem performans analizi hazırlanabilir. Binanın mevcut mimari ve statik projelerine göre bina yerinde incelenir. Yapıda zaman içerisinde oluşmuş hasarlar tespit edilir. Bina betonarme taşıyıcı sisteminden karot ile numune alınır ve bu numuneler laboratuvar ortamında incelenerek bina beton dayanımı belirlenir.   Binadaki taşıyıcı elemanlarının demirleri röntgen aleti ile tespit edilir. Yine bir taşıyıcı eleman demirlerinde zaman içerisinde oluşmuş paslanmalar, kesitteki azalmalar belirlenir.

Binanın temel sistemi tespit edilir ve binanın oturduğu alanın zemin özelliklerinin belirlenmesi için zemin etüt raporu oluşturulur. Yapılan tüm işlemlerinden ardından elde edilen veriler üç boyutlu bilgisayar programında bina için oluşturulan 3 boyutlu simülasyona tanımlanarak gerekli hesaplamalar yapılır ve deprem performans testi analizi tamamlanmış olur. En son toplanan veriler harmanlanarak analiz haline getirilir ve nihai rapor düzenlenir.

deprem performans analizi

Deprem Performans Analizi Hangi Aşamalardan Oluşur?

  • Binanın yeni ve eski tüm projeleri temin edilerek inceleme yapılır.
  • Yapıda oluşmuş ya da oluşma ihtimali bulunan hasarlar tespit edilir.
  • Bina taşıyıcı sisteminden örnek numuneler alınarak incelenme yapılır.
  • Binada kullanılan demirlerin ölçüleri, miktarları aynı zamanda kullanım aralıkları belirlenir.
  • Demirlerde oluşmuş korozyon ile demir kesitindeki azalış tespit edilir.
  • Binanın mevcut temel sistemi tespit edilir.
  • Binanın içinde bulunduğu arsa ile ilgili zemin etüt raporu hazırlanır.
  • Bina taşıyıcı sistemi bilgisayar ortamında üç boyutlu olarak modellenir; yapılan tüm analizlerin sonucunda bina deprem performansı ölçülür.
  • Yapılan tüm çalışmalar sonucunda deprem performans raporu hazırlanır.

Deprem performans analizi yapılırken yukarıda belirttiğimiz aşamalar doğrultusunda analiz edilir.