Deprem Sağlamlık Raporu

Deprem Sağlamlık Raporu

İnşa edilen binaların olası bir depreme karşı hangi oranda dayanıklı oldukları deprem sağlamlık raporu  ile ölçülebilir. İçinde bulunduğumuz bu topraklar gerek coğrafi konumu, gerek fay hatları gerekse de bağlı olduğu deprem kuşağı nedeniyle şiddetli depremlere ev sahipliği yapmaktadır.

İnsanlar her an her yerde deprem tehlikesi ile karşı karşıya kalabilirler. Çünkü doğal afetlerin ne zaman olacağı, hangi koşulda bizi bulacağı asla belli olmaz. İçinde yaşadığımız binalarımızın deprem anındaki ve deprem sonrasındaki dayanıklılığı son derece elzem bir konudur. Şirketimiz uzman teknik kadrosu ile deprem  sağlamlık raporu, bina güçlendirme ve kentsel dönüşüm hizmetleri vermektedir.

Deprem sağlamlık raporu

DEPREM SAĞLAMLIK RAPORU HAKKINDA DETAYLI BİLGİ VE HİZMET ALMAK İÇİN…

Deprem Sağlamlık Raporu Nedir?

Ülke nüfusunun büyük bir bölümünün 20 yaş üstü eski ve yıpranmış yapılarda yaşamlarını sürdürdüğü gerçeği gün gibi ortadayken, deprem sağlamlık raporu deprem risklerine karşı alınacak en mühim önlemlerden birisidir.  Belli bir yaşa sahip olan ve neredeyse ömrünü doldurma noktasına gelen veya hasarlı binaların can ve mal güvenliği riskinin belirlenmesi için ilk aşama şüphesiz deprem sağlamlık raporu aşamasıdır. Nitekim yaşadığımız yer fay hattı üzerinde bulunduğu için ve deprem risklerine karşı tehlike arz eden bir yer olduğundan bu raporu mutlaka almanız önerilir. Düzenlenen rapor sonucunda binanızın riskli olduğu ve dolayısıyla depreme dayanıklı olmadığı kararı verilirse bu durumda kentsel dönüşüm kapsamında binanızı yenileyebilir veya binanızı deprem koşullarına göre güçlendirme yoluna gidebilirsiniz.

Deprem Sağlamlık Raporu Nereden Alınır?

Önemli bir unsur olan ‘ deprem sağlamlık raporu nereden alınır ?’ diye merak edenler için; öncelikle bu konuda uzman kadroya ve iyi referanslara sahip, yeterlilik belgesi bulunan şirketlere başvurmak gerektiğini belirtmekte fayda vardır. Başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere belediyeler ve özel kurumlar da binaların deprem güvenliğinin tespiti konusunda hak sahiplerini teşvik etmekte bu konuda hukuki destek de vermektedirler. Firmamız da bu konuda uzman kadrosu ve profesyonel çalışma yöntemleriyle deprem sağlamlık raporu işlemlerini son derece güncel metot ve ekipmanlar ile düzenleyerek size en kaliteli ve en uygun hizmeti verecektir. Üstelik talebiniz dahilinde sadece bilgi amaçlı olarak binanıza deprem testi yaptırarak deprem raporuna sahip olabilirsiniz.

Deprem sağlamlık raporu

Deprem Sağlamlık Raporu Başvurusunda Gerekli Olan Evraklar Nelerdir?

Deprem sağlamlık raporu almak ve binasının depreme karşı riskli olup olmadığını belgelemek isteyen kişiler için başvuru esnasında bulundurması evraklar şunlardır:

  • Kişi aynı zamanda vekalet eden kişi ise mutlaka vekaletname ile birlikte nüfus cüzdanı da gereklidir.
  • Binada kiracı ise mutlaka nüfus cüzdanı fotokopisi, kira kontratı fotokopisi ve ev sahibince onaylanmış belge gereklidir.
  • Bir şirket sahibi ise mutlaka vergi levhası, yetkiliye ait nüfus cüzdanı fotokopisi ve imza sirküleri gereklidir.
  • Şirketi kiralayan kişi ise vergi levhası ve yetkiliye ait nüfus cüzdanı fotokopisi, imza sirküleri gerekir.
  • Eğer başvuran kişi sadece malik ise mutlaka nüfus cüzdanı ve tapu fotokopisi başvuru yapmak için yeterli olacaktır.
  • Yapılacak çalışmaya altlık olmak üzere var ise binanın mevcut projeleri
  • Bina için daha önce alınmış var ise teknik raporlar

İl olarak bina taşıyıcı sistem rölövesi çizilir. Bina için zemin etüd raporu hazırlanır. Bina kolon ve betonarme perdelerinden karot ile beton numuneler laboratuvarda incelenerek bina beton dayanımın belirlenir. Betonarme taşıyıcı elemanlardaki demirlerin çap, adet ve aralıkları röntgen aleti ile belirlenir; bilgisayarda bina 3 boyutlu modeli oluşturulup gerekli simülasyonlar ve hesaplamalar yapılarak bina deprem sağlamlık raporu hazırlanır. Bina deprem riskli ise bina depreme karşı güçlendirilir veya kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edilebilir. 

Bahse konu bu belgeleri onaylı ve eksiksiz şekliyle getiren kişilerin deprem sağlamlık raporu için başvuruları kabul edilmiş olur. Bu rapor hak sahiplerinin talebi üzere sadece bilgi amaçlı da yapılabilmektedir.