Deprem Tehlike Haritası

Deprem Tehlike Haritası

Günümüzde teknolojik gelişmelere rağmen depremin , gerçekleşmeden önce anlaması ve ne zaman karşılaşılacağı mümkün olmayan bir doğa olayıdır.  Deprem tehlike haritası ise binaların noktasal olarak deprem parametrelerini, verilerini gösteren haritadır. Depreme karşı dayanıksız ve güçsüz binalar günümüzün en önemli sorunlarından biridir. Özellikle can güvenliğini tehdit eden çarpık kentleşme, gecekondulaşma ve sağlam olmayan, hasarlı, eski deprem yönetmeliğine göre yapılmış binalar zaten deprem tehlike haritası üzerinde riskli olan konumumuzu daha da risk altına alıyor. Bu yüzden ansızın oluşabilecek deprem tehlikesi ile karşı karşıya olduğumuz gerçeği, unutulmayacak bir detaydır. Şirketimiz uzman kadrosu ile deprem  raporu, bina güçlendirme ve kentsel dönüşüm hizmetleri vermektedir. 

deprem tehlike haritası

DEPREM TEHLİKE HARİTASI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ VE HİZMET ALMAK İÇİN…

Deprem Tehlike Haritası Hakkında

Günümüzde kullandığımız haritanın öncesinde 1996 yılında hazırlanıp yayınlanan haritayı kullanıyorduk. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı, bir çok üniversite ve uzmanların işbirliği ile hazırlanıp 18 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazete’ de deprem tehlike haritası erişme açılmıştır. Yeni deprem harita 2019 yılında resmi olarak kullanımına başlanmıştır.

Kullandığımız deprem tehlike haritası güncel ve gelişmiş teknoloji, deprem verileri ve yeni nesil modellemeler sayesinde detaylıca ve ayrıntılı olarak hazırlanmıştır. Güncel deprem haritası eski kullanılan haritaya göre her bina için noktasal olarak deprem parametreleri elde edilmekte ve binaların deprem güvenliği en doğru şekilde tespit edilmektedir. Böylece deprem bölgesi tanımı ortadan kaldırılmış, yapılar için noktasal deprem verileri kavramı getirilerek; ülkenin genelinin deprem riski altında olduğuna dikkat çekilmek istenmiştir.

Deprem tehlike haritası deprem riskini gösteren bir harita değildir. Risk haritası olduğu düşünülmesine karşın bir risk haritası için bu harita üzerinde gösterilen yapıların ve bölgedeki nüfusun deprem anından etkilenme hallerini bilmek gereklidir. Bunların yanı sıra deprem sonrası oluşacak ekonomik kayıplar ve depremin çevreye yaratacağı zararları araştırıp, bu zararlar ve kayıpların analizler sonucunu gösteren bir tür harita oluşturmak gerekir.

AFAD (UDAP) ve DASK tarafınca destek alan güncel kullanımdaki deprem tehlike haritası ‘Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi’  projesi ile üniversitelerin ortaklığı ile hazırlanmıştır. Desteklenen kuruluşlarca hazırlanan harita üzerinde halen çalışmalar devam etmektedir. Deprem haritasına ek olarak Resmi Gazete ’de Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 yayınlanmıştır. Böylece yeni inşa edilen binaların statik projeleri güncel Deprem Haritası, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ ne uygun olarak  hazırlanmaya başlanmıştır. Ayrıca mevcut binaların deprem güvenliği de aynı harita ve yönetmelik kapsamında belirlenmektedir.

deprem tehlike haritası

Deprem Tehlike Haritasını Güncel Tutan Faktörler Nelerdir?

Türkiye’nin eski yıllardan beri bu sektörde kullandığı cihazlar ve teknolojik aletler ile topladığı verilerin sonucu, deprem tehlike haritası yıllara göre farklılık göstermektedir. Bu farklılıkları göz önünde bulundurarak günümüzdeki deprem tehlike haritası projesini ortaya çıkaran unsurlar şunlardır:

  • Gelişen bilgi, teknoloji ve hesaplama yöntemleri ile yapıldı.
  • Ulusal ve uluslararası projelerde deprem güncellemesi ve sismolojik cihazların gelişimi daha doğru veriler sundu.
  • Diri fay haritası yenilenmesi gerçekleşiyor. Gerçekleşen yenilenme sonucu güncel, doğru ve güvenilir sismolojik verilerin ve gerekli kaynakların doğrulanması sayesinde gerçekleşti.

Deprem haritası, elde toplanan verilere göre; hasar, deterministtik ve olasılık yöntemleri başta olmak üzere sınıflandırma sonucu hazırlanır. Sonuçta teknoloji dahilinde de olsa sabit olan sadece bir bilgi vardır o da yöntemdir.