Kentsel Dönüşüm Nedir

Kentsel Dönüşüm Nedir?

Günümüzde ülkemizde sıkça yaşanan ve alınmayan önlemlerden dolayı büyük hasarlar veren doğal afetlerden dolayı ‘kentsel dönüşüm nedir?’ sorusunu sıkça duymaya başladık. Her şeyden önce merakla beklenen bu gelişmenin aslında ne olduğu sorusu aklımızı kurcalamaktadır. Çağımızın en büyük sorunlarından biri kentlerin hızla sanayileşerek büyümesi bununla birlikte kontrol edilemez nüfusun ihtiyacı olan konutların kontrolsüz, denetimsiz olarak kısa süreler içerisinde tedarik edilmesi için yapılan konutlardır. Bu konutlar, gerek sağlık gerek ise doğal afetlere karşı korunma noktasında ne yazık ki yeterli olmamaktadırlar. Şirketimiz deprem raporu, kentsel dönüşüm ve bina güçlendirme hizmetleri sunmaktadır.

kentsel dönüşüm nedir

Ülkemizce hala yaralarını sarmaya çalıştığımız, yardımlarla eksikliklerini kapatmaya çalıştığımız doğal afetlerin karşısında bu durumlar, büyük sorunlardır. Yaşanan deprem ve sel felaketleri uzak geçmişimiz de değil yakın geçmişimizde de bizleri defalarca sarsmıştır. Yalnızca geçmişimizde değil yakın geleceğimizde de ne yazık ki bu durumların tekrarlanacağı uzman kişilerce bizlere hatırlatılmaktadır. Ülkemizin içerisinde bulunduğu coğrafi harita düzleminde fay hatlarının bulunduğu gerçeğini unutmuşçasına hızla büyüyen çarpık kentleşmenin önüne geçilmesi adına atılan adımlardan biri de kentsel dönüşüm projesidir. ‘Kentsel dönüşüm nedir?’ cevabı olarak, bugün ülkemizin geçmişte yaşadığı ve bulunduğu coğrafya açısından yapılması gerekilen ihtiyaç diyebiliriz. Gelin hep beraber adından sıkça bahsettiren kentsel dönüşüm olgusunun ne olduğuna bakalım.

KENTSEL DÖNÜŞÜM HAKKINDA DETAYLI BİLGİ VE HİZMET ALMAK İÇİN…

Kentsel Dönüşüm Ne Demek?

Kentsel dönüşüm nedir? Sorusunun cevabı kısaca doğal afetlere karşı dayanıksız ve ekonomik ömürlerini tamamlayan yapı ya da riskli alanların ilgili mevzuatlara göre tespit edilerek yeni, afetlere karşı güvenli, modern, doğru şehir plancılığı kapsamında yenilenmesidir. Bugün bahsettiğimiz sebeplerden dolayı zorunluluk halini alan kentsel dönüşüm ne yazık ki istenilen ve ihtiyaç duyulan hızla gerçekleşmemektedir. Geniş çaplı olan bu projeler sağlıksız ve risk unsuru olan, risk oluşturan kent dokularının gerekli maddi, mekansal ve toplumsal koşulların belirlenmesi ve buna göre planlama yapılmalıdır. Devletimizce teşvik edilen kentsel dönüşüm projelerinde öncelikle hak sahiplerinin kentsel dönüşüm ve süreç hakkında bilgilendirilmeleri, tüm süreç içerisinde hak sahiplerinin yanında danışmanlık hizmeti vermeleridir.

kentsel dönüşüm nedir

Kentsel Dönüşüm Hizmetleri

Kentsel dönüşüm projeleri kadar bu projelerde yer alan müteahhit firmalar her şeyden önce hak sahiplerini zor durumda bırakmamalı, hak sahiplerinin ihtiyaçlarını ve haklarını göz ederek hareket etmelilerdir. İlk amaçlarının bu olması gereken firmalardan, riskli yapı tespitinden yasal mevzuatların gerçekleştirilmesine ve en sonunda süreç bitiminde hak sahiplerine haklarını teslim etmeleri beklenmelidir. Kentsel dönüşüm projelerinde yer alacak firmaların gerekli şart ve koşullardan haberdar olmaları ve devlet tarafından ayrıntılı bir şekilde düzenlenen yasal süreçten haberleri olmalı ve yine devlet tarafından belirlenen koşulları sağlamaları gerekir.

Dönüşüm sürecini başlatacak olan firmaların bu konuda yeterli deneyim, disiplin, gereksinim, şart ve maddi koşullarla birlikte gerekli teknolojilere de sahip olması gerekmekte. Ne yazık ki günümüzde kentsel dönüşüm olgusunu duyduğumuz gibi kentsel dönüşüm mağdurlarını da duymaktayız. Tam da bu noktada bu mağdurlardan biri olmamak için geniş bir araştırma yaparak ‘kentsel dönüşüm nedir?’ sorusunun tüm cevaplarını verebilen ve bu süreçte yanınızda olmasını istediğiniz danışmanlık firmalarını büyük bir titizlikle seçmelisiniz. Unutmamalı ki kentsel dönüşüm süreci kadar bu süreç içerisinde yanınızda olacaklar da önemli bir konudur. Şirketimiz yapının deprem riskinin tespiti, yapının depreme karşı güçlendirilmesi veya kentsel dönüşüm ile yenilenmesi kapsamında size her konuda yardımcı olmaya hazırız.