Kentsel Dönüşüm Şartları

Kentsel Dönüşüm Şartları

Kentsel dönüşüm sürecinin doğru bir şekilde uygulanabilmesi için kentsel dönüşüm şartları  yerine getirilmesi gerekir. Öncelikle eski, deprem riskli olduğunu düşündüğünüz binanız için T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca lisanslı şirkete binanın riskli olduğunun tespiti yaptırılmalıdır. Riskli yapı tespiti için binadaki hak sahiplerinden bir tanesinin binası için lisanslı şirketten riskli yapı tespit raporu alması yeterlidir. Hazırlanan raporda bina riskli çıkması durumunda ve raporun ilgili idare tarafından onayı ile bina kentsel dönüşüm kapsamına girmiş; böylece kentsel dönüşüm için gerekli şartlardan en önemlisi sağlanmış olur. Şirketimiz riskli yapı tespit raporu, kentsel dönüşüm ve bina güçlendirme kapsamında uzman kadrosu ile hizmet vermektedir.  

Kentsel Dönüşüm Şartında Arasa Payının Önemi

Bina için hazırlanan riskli yapı tespiti raporunun idare tarafından onayından sonra binadaki hak sahiplerine tebligat yolu ile binalarının riskli olduğu 15 gün içerisinde riskli yapı raporuna itiraz etmeye hakkı bulunduğu bildirilir. Hak sahiplerince hazırlanmış riskli yapı tespit raporuna itiraz edilmesi halinde yapılan itirazın görüşülmesi çoğu Üniversite hocalarından oluşan itiraz komisyonunda yapılır. İtiraz komisyonu yapılan itirazı RED etmesi halinde rapor kesinleşmiş olur aksi halde yapılan idari işlem iptal edilir. 

Kentsel Dönüşüm Şartları

Riskli olduğu tespit edilen bina için karar alınması amacı ile hak sahiplerine 60 günlük süre verilir. Bu süre içine kat malikleri sahip oldukları hisseleri oranında en az 2/3 çoğunluğu ile karar vermesi kentsel dönüşüm şartları arasındadır. Bu kararda binanın nasıl yaptırılacağı, hangi müteahhit tarafından yaptırılacağı, devlet desteklerinden yararlanıp yararlanılmayacağı gibi kararlar alınıp ve alınan karar 60 gün içinde ilgili idareye bildirilir. Aksi halde hak sahiplerine ek 30 gün süre verilir ve sürenin bitiminde bina yıkılır. 

Kentsel dönüşüme kapsamında 2/3 çoğunluk ile alınan karara katılmayan azınlık hak sahiplerinin haklarının öncelikle gayrimenkul değeri tespit ettirilir sonrasında T.C. Çevre,  Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğünce diğer paydaşlara açık artırma ile satışı gerçekleştirilir böylece kentsel dönüşüm şartları biri de tamamlanmış olur. Eğer hak sahipleri arasından söz konusu gayrimenkulü alan olmaz ise bu gayrimenkuller bakanlıkça kamulaştırılabilir. 

KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞARTLARI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ VE HİZMET ALMAK İÇİN…

Kentsel Dönüşüm Yardımı

Kentsel dönüşüm kira desteği ve kredi yardımından yararlanabilmek için kentsel dönüşüm şartları arasında riskli binanın alınan karar kapsamında tahliye edilmesi gereklidir. Binanın riskli ilan edilmesi ve bütün hak sahiplerinin anlaşma yapması sonucu yaptıkları sözleşme ile kentsel dönüşüm şartları maddelerine uygun bir şekilde binalarının yeniden inşası için tüm koşullar sağlanmış olur.

Kentsel Dönüşüm Şartları

Kentsel dönüşüm kredisi kullanmak isteyen hak sahipleri T.C. Çevre,  Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile anlaşmalı bankalar başvuruda bulunabilirler. Kentsel dönüşüm şartları içerisinde hak sahipleri kredi desteği için firmamız ile iletişime geçerek bakanlıkla protokol imzalayan bankalardan hangilerine başvurmalarını gerektiği ile ilgili bilgi alabilirler. Kentsel dönüşüm kredisi yerine kentsel dönüşüm kira yardımı kullanmak isteyen hak sahipleri T.C. Çevre,  Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğüne veya ilgili Belediyeye başvuruda bulabilirler. Kredi ve kira yardımı destek tutarları her yıl bakanlıkça belirlenmekte ve bakanlık web sayfasında yayınlanmaktadır güncel tutarlar için bakanlık web sayfasını ziyarete edebilirsiniz.

Kentsel dönüşüm şartları çeşitli güncellemeler ile sürekli yenilenmektedir. Sizler için güncel uygulamaları takip eden firmamız kentsel dönüşüm danışmanlık hizmetimiz ile ihtiyaç duyduğunuz bilgileri ve teknik incelemeleri sizlere ayrıntılarıyla sunuyoruz. Eğer yapınız için yapılan inceleme sonucu riskli yapı olduğu belirlenir ise güçlendirme veya yapıyı yıkarak yeniden inşa süreçlerini dikkatli bir şekilde yürütüyoruz. Bu aşamalar, kentsel dönüşüm kanununa uygundur.